ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)

ที่อยู่

99 ถนน ศรีเวียง แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (หลังส.น.ยานนาวา)

เบอร์โทรศัพท์

02 236 6929

เพจfacebook

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)

การเดินทาง

รถที่ผ่าน

ถนนเจริญกรุง : 1 , 15 , 35 , 75 , 77 , 115 , 163,

                         ปอ.504 , ปอ.77

ถนนสีลม       : 15,77, 115,ปอ.504,ปอ.547

ถนนสาทร     : 116,17,76

แผนผังที่ตั้งโรงเรียน