แนะนำหลักสูตร

ภาคเรียนที่ 3/2566 เปิดสอน 36 หลักสูตร


หลักสูตรอาหารไทย

        จัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับงานพื้นฐานการประกอบอาหารไทย ประเภทแกงเผ็ด แกงจืด ต้มยำ อาหารประเภทยำและพล่า อาหารไทยประกอบแกงคั่ว แกงส้ม ประเภทผัด อาหารไทยประเภทเครื่องจิ้ม อาหารจานเดียวและอาหารว่าง

หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ

       สอนภาษาอังกฤษเพื่องานขาย,เพื่องานนวดและสปา,เพื่องานอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง

-ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน : เรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล
-ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง : ยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาอาชีพและเพื่อการเดินทางอย่างมีความรู้รอบ

วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

       ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันทั่วไป การเรียนการสอนประกอบไปด้วยทักษะ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานและสามารถต่อยอดได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรแต่งผมสตรี-ซอยผมสตรีห้อง2

จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ (ซอยผมสตรี) 1.วิชาการตัดซอยผมสตรี2.วิชาการทำเคมีผม

หลักสูตรซอยผมสตรี-แต่งผมสตรี1

-วิชาซอยผมสตรี (ห้อง 1) สอนเกี่ยวกับการตัด-ซอยผมสตรี การทำเคมีผม ทำสีผม ดัดผม ยืดผม ไฮไลท์ผม และการทำทรีทเม้นท์
-วิชาแต่งผมสตรี(ห้อง1) สอนเกี่ยวกับการสระ-ไดร์ ม้วนแกนดัด การม้วนโรลเซ็ทผมม้วนเบบี้ลิส และเกล้าผม

หลักสูตรตัดผม-ซอยผมสุภาพบุรุษ

       จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การซอยผมสุภาพบุรุษแฟชั่น การจัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ การเปลี่ยนสีผมสุภาพบุรุษ รวมไปถึง การตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง ตัดผมสุภาพบุรุษรองทรง เป็นต้น

หลักสูตรช่างซ่อมโน้ตบุ๊ก

    เนื้อหาวิชา เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน Block Diagram โน๊ตบุ๊ค เทคนิคการใช้มัลติมิเตอร์และออสซิลโลสโคปตรวจเช็คอุปกรณ์และเมนบอร์ดได้ สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเมนบอร์ดได้ เทคนิคการใช้หัวแร้งและเครื่องเป่าลมร้อนอย่างถูกวิธี รู้เทคนิคการยก –วางไอซีในเมนบอร์ด สามารถ อบชิพ-ยกวางโดยเครื่องยกชิพได้ และทำขาชิพในบอร์ดได้ สามารถถอด-ประกอบโน๊ตบุ๊คได้ เจาะลึกการทำงานของชุดจ่ายไฟ ของCPU , RAM , VGA ,chipset สำคัญต้องรู้ที่มาของระบบไฟ  ตรวจสอบอาการเสียที่เกิดจากภาคจ่ายไฟได้ รู้การทำงานและการตรวจเช็คของ hight volteจอภาพแบบ LCDและ LED LCD รู้เทคนิคการเปลี่ยนจอภาพ รู้การทำงานและการตรวจเช็คHDD ,FDD ,DVD ,USB ,Wi-fi Sound ,LAN เทคนิคการใช้เครื่อง Flash BIOS การใช้โปรแกรม Flash BIOSสามารถวิเคราะห์อาการเสียต่างๆที่เกิดกับโน๊ตบุ๊คแต่ล่ะยี่ห้อได้

     

หลักสูตรนวดแผนไทย

หลักสูตรคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

        จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียนรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติงาน และการใช้ระบบปฏิบัติการ รวมไปถึงใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ และการใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนองานเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ 

โหราศาสตร์ประยุกต์

     หลักสูตรโหราศาสตร์ประยุกต์ จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ หลักการพยากรณ์ความหมายของตัวเลขศาสตร์ ไพ่ยิปซี ไพ่ออราเคิล การอ่านคำพยากรณ์ด้วยตัวเลขศาสตร์ และดวงชะตาเกิด

หลักสูตรการพันมอเตอร์และการควบคุมมอเตอร์

     หลักสูตรการพันมอเตอร์ : จัดการเรียนการสอน 1. วิชา ไฟฟ้าทั่วไปสำหรับงานเครื่องกลไฟฟ้า ซึ่งสอนเกี่ยวกับการ เขียนแบบไฟฟ้า การเขียนแบบไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า การใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้า    2. ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งสอนเกี่ยวกับ  การบำรุงรักษามอเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสแบบ สปลิสเฟสมอเตอร์ คาปาซิเตอร์มอเตอร์ ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ รีพัลชั่นมอเตอร์ เซ็ดเด็ด โพลมอเตอร์ และ 3 เฟสแบบโรเตอร์กรงกระรอก

     หลักสูตรการควบคุมมอเตอร์ : จัดการเรียนการสอน 1.ไฟฟ้าทั่วไปสำหรับงานเครื่องกลไฟฟ้า  ซึ่งสอนเกี่ยวกับ การเขียนแบบไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า การเครื่องมือช่างไฟฟ้า 2.วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ สอนเกี่ยวกับ การเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่งวงจรควบคุมการเริ่มเดิน การเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่งวงจรการควบคุมความเร็ว การเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่งวงจรควบคุมแบบเรียงลำดับ การเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่งวงจรกลับทิศทางการหมุน การเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่งวงจรสตาร์ทมอเตอร์สตาร์-เดลต้า 3.วิชา การโปรแกรมและควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น สอนเกี่ยวกับ งานป้อนคำสั่งข้อมูลวงจรการใช้งานควบคุมมอเตอร์

หลักสูตรเครื่องปรับอากาศ

         หลักสูตรเครื่องปรับอากาศ : จัดการเรียนการสอน1.วิชาไฟฟ้าทั่วไป สอนเกี่ยวกับ กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้าการเขียนแบบ สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้า ประเภทของกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าอนุกรมวงจรขนาน วงจรผสม ระบบไฟฟ้า เครื่องมือช่างไฟฟ้า 2.วิชาอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ สอนเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์กำลังพิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์กำลังวิธีการเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือควบคุมและอุปกรณ์กำลังแต่ละประเภท 3.วิชาเครื่องปรับอากาศ สอนเกี่ยวกับ ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแต่ละประเภท การซ่อมบำรุงและการรักษาเครื่องปรับอากาศ งานบริการเครื่องปรับอากาศ


หลักสูตรจัดดอกไม้เพื่ออาชีพ

หลักสูตรจัดดอกไม้เพื่ออาชีพ : จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ งานจัดดอกไม้สดในแจกัน ในกระเช้า งานจัดช่อดอกไม้ งานจัดพวงหรีด งานจัดซุ้มดอกไม้ การทำมงกุฎดอกไม้ รวมไปถึงการจัดทำโบว์รูปแบบต่างๆ