โรเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)

การเปิดภาคเรียน/การรับสมัคร

ภาคเรียนที่1

ระบบเปิดรับสมัครเรียน วันที่ 1 เมษายน
เปิดเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม

ภาคเรียนที่2

ระบบเปิดรับสมัครเรียน วันที่ 1 สิงหาคม
เปิดเรียน วันที่ 1 กันยายน

ภาคเรียนที่3

ระบบเปิดรับสมัครเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน
เปิดเรียน วันที่ 20 ธันวาคม

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวันอาทิตย์ 1/2567

ระเบียบการรับสมัครเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 14 ปีขึ้นไป มีความรู้อ่านออกเขียนได้ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับการเรียนวิชาชีพ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด

ค่าสมัครเรียน

  • ค่าสมัครเรียน 105 บาท
  • ค่าสมัครเรียน 305 บาทสำหรับหลักสูตรในกลุ่มคอมพิวเตอร์ ,ซ่อมคอมพิวเตอร์ , สปา 

วันและเวลาเรียน

เรียนวันจันทร์- วันศุกร์ 
         รอบเช้า เวลาเรียน 09:00-12:00 น. 
         รอบบ่ายเวลาเรียน 13:00-16:00 น.
         รอบเวลาเรียน 17:30-20:30 น.
วันอาทิตย์เต็มวัน
         เวลา 09.00-16.00น.