ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

เพจโรงเรียน

https://www.facebook.com/BangrakVTS/

ที่ตั้ง

99 ถนน ศรีเวียง แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การเดินทางมาโรงเรียน

รถที่ผ่าน

ถนนเจริญกรุง : 1 , 15 , 35 , 75 , 77 , 115 , 163, ปอ.504 , ปอ.77

ถนนสีลม        : 15,77, 115,ปอ.504,ปอ.547

ถนนสาทร      : 116,17,76

สถานีรถไฟฟ้าที่ผ่าน

สถานีสาทร

สถานีสรศักดิ์

แผนที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)

ตั้งอยู่หลัง : สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา